Tisková zpráva

2023 kvalita života je nejvyšší opět v Říčanech. Nově je pro obce zohledněna příhraniční nabídka pracovních míst a nákupy

12. 12. 2023

Na portálu Obce v datech byla zveřejněna data o kvalitě života v českých obcích v roce 2023. 


Praha, 6. prosince 2023 – Říčany ve středních Čechách se staly po šesté za sebou místem s nejvyšší kvalitou života v Česku. Nejvíce si v meziročním srovnání polepšil Cheb v Karlovarském kraji, který poskočil o 85 míst na 84. místo. Mezi první desítku měst poprvé poskočil Pelhřimov a dostala se tam také Kuřim. Vyplývá to z již šestého ročníku Indexu kvality života. Ten sestavuje společnost Obce v datech.


Na špičce i u dna žebříčku jsou změny malé. Žebříček opět vede obec Říčany. Na druhém konci Orlovou vystřídala Karviná. Zásadní je ovšem pohyb v rámci republiky. Praha stojí na vrcholu, ale bez dynamiky změny. I města v jejím orbitu, umístěny vysoko v pořadí, stagnují či spíše klesají. Naše data jasně ukazují na rostoucí trend menších měst s ucelenou občanskou infrastrukturou – školy, obchody, lékaři, spolky apod., ve kterých je nejlepší poměr kvalita životy a životních nákladů. 


Po několika letech požadavků příhraničních měst jsme do indexů supermarketů a pracovních nabídek zahrnuli i data za naše sousední země – Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. Právě některá z nich i díky započtení přeshraničního perimetru poskočila nahoru.


Absolutním skokanem tak bylo město Cheb (o 85 pozic) následované městem Karlovy Vary (o 54 pozic). Mezi další výrazné posuny patří Třebíč (+45 pozic), Náměšť nad Oslavou (+41 pozic) a Český Krumlov (+40 pozic). Fenomén růst kvality života v menších městech potvrzují i Mariánské Lázně, které jsou jedničkou pro stěhování mladých lidí.


„Stále zhoršující se dostupnost bydlení ve velkých městech a jejich bezprostředním okolí otevírá prostor menším obcím o to, aby zabojovaly o mladé lidi, kteří chtějí zakládat rodiny ve vlastním bydlení za důstojné ceny a přitom žít ve městě, které má dobrou občanskou vybavenost a nabídku dobré práce v dojezdové vzdálenosti. Nastává doba, kdy více než jindy mohou starostové ovlivnit dobrou strategií budoucnost svého města,“ říká Jan Havránek, vedoucí partner Obce v datech. 

 

Posílení Indexu kvality života o přeshraniční aspekt je pro projekt významný evoluční krok, který směřuje k cíli srovnání kvality života českých měst s městy sousedních zemí.    


Přes hranice obousměrně proudí stále více lidí za prací i nákupy. Schopnost využít správně sousední trh může být pro kvalitu života lidí v příhraničních oblastech klíčová. Nechceme-li, aby se oblasti „Sudet“ dále vylidňovaly, je nezbytné přijmout opatření, která život v pohraničí zatraktivní a právě komplexní propojení se sousedním státem (dopravní dostupnost, jazyková vybavenost i kulturní a sociální kontakty) je další pól možného růstu a oživení příhraničí. Bezpochyby je to velká výzva pro národní politiky, kteří by měly akceptovat fakt, že je vhodné uvažovat i o této dimenzi,“ dodává Filip Neterda, partner Obce v Datech 


Veškeré údaje o jednotlivých obcích jsou k nalezení zde.


Příhraniční města - hlavní výsledky

Práce

Velmi nás překvapil pracovní trh v Sasku, a to jak počtem míst, tak jejich kvalitou. V první desítce tak jednoznačně mezi skokany v indexu pracovních nabídek dominují města Severozápadu Čech. Stejně tak bylo překvapující zjištění robustnosti pracovního trhu v polském Slezsku, jehož některá sousední Severomoravská města jsou taktéž mezi top 10 skokany. Participaci Čechů na německém pracovním trhu jasně potvrdily uzávěry v době pandemie. V případě Polska je možné spekulovat o reálné účasti na tomto pracovním trhu. Každopádně tyto příležitosti jsou dostupné a znamenaly posun i u obce Orlová. Pro některá příhraniční města může zásadním způsobem platit – žiji v Česku a pracuji v Německu. Je to velmi zajímavý fenomén (např. i s ohledem na to, že Sasko mělo v 90.letech velmi podobnou startovací čáru v podobě struktury ekonomiky jako sever Čech) a doufáme, že se mu média budou dále věnovat.


TOP 10 přírůstků – index pracovních nabídek na portálech

Supermarkety

Analogicky s prací vycházejí z hlediska supermarketů opět nejlépe města Severozápadu a Severovýchodu. Realita posledních dní v oblasti přeshraničních nákupů podtrhuje relevanci tohoto zjištění. 

TOP 10 přírůstků – index supermarketů

Příhraniční města - definice

Příhraniční města byla definována jako ORP v dojezdové vzdálenosti do 25 km od hranic České republiky. Pro tyto města byly speciálně upraveny 2 indexy – index pracovních nabídek na portálu jobs a index supermarketů. Tyto indexy byly rozšířeny o data ze zahraničních měst v dojezdové vzdálenosti 50 km od hranic. Každému příhraničnímu městu v ČR byly tedy přiřazeny zahraniční města v celkové dojezdové vzdálenosti do 75 km. V případě indexu nabídek pracovních míst na pracovním portálu byla pro každou sousední zemi vybrána odpovídající alternativa pracovního portálu (arbeitsagentur.de atd.) a celkový počet nabídek byl rozšířen o možnosti práce v zahraničí. V případě indexu supermarketů byly k celkovému počtu dostupných supermarketů na území ČR připočítány i supermarkety dojezdové vzdálenosti v zahraničí.
Další články

Tisková zpráva

Zveřejňujeme kompletní data o kvalitě života v českých obcích pro rok 2022

08. 12. 2022

Na portálu Obce v datech jsou od dnešního dne dostupná kompletní data o kvalitě života v 206 českých obcích a to ve vydání roku 2022 i v předchozích vydáních 2021, 2020, 2019 a 2018. 


Aktualita

Účast Obce v datech na výzkumných projektech

25. 08. 2020

Naše společnost se nezabývá pouze výpočtem Indexu kvality života, ale také dalšími výzkumnými projekty, jejichž cílem je zefektivnění využívání dat v prostředí veřejné správy. Momentálně jsme s našim partnerem AQE Advisors zahájili práci na dvou projektech, které jsou zaměřeny…

Všechny články
i

Zveřejnili jsme vydání rok 2023. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.