Press release

2023 the highest quality of life is in Ríčany again. For municipality it is newly taken into account the cross-border job offer and purchases

December 12, 2023

Since today you can explore full data about quality of life in Czech munipalities for the year 2023. (Available in Czech only)


Praha, 6. prosince 2023 – Říčany ve středních Čechách se staly po šesté za sebou místem s nejvyšší kvalitou života v Česku. Nejvíce si v meziročním srovnání polepšil Cheb v Karlovarském kraji, který poskočil o 85 míst na 84. místo. Mezi první desítku měst poprvé poskočil Pelhřimov a dostala se tam také Kuřim. Vyplývá to z již šestého ročníku Indexu kvality života. Ten sestavuje společnost Obce v datech.


Na špičce i u dna žebříčku jsou změny malé. Žebříček opět vede obec Říčany. Na druhém konci Orlovou vystřídala Karviná. Zásadní je ovšem pohyb v rámci republiky. Praha stojí na vrcholu, ale bez dynamiky změny. I města v jejím orbitu, umístěny vysoko v pořadí, stagnují či spíše klesají. Naše data jasně ukazují na rostoucí trend menších měst s ucelenou občanskou infrastrukturou – školy, obchody, lékaři, spolky apod., ve kterých je nejlepší poměr kvalita životy a životních nákladů. 


Po několika letech požadavků příhraničních měst jsme do indexů supermarketů a pracovních nabídek zahrnuli i data za naše sousední země – Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. Právě některá z nich i díky započtení přeshraničního perimetru poskočila nahoru.


Absolutním skokanem tak bylo město Cheb (o 85 pozic) následované městem Karlovy Vary (o 54 pozic). Mezi další výrazné posuny patří Třebíč (+45 pozic), Náměšť nad Oslavou (+41 pozic) a Český Krumlov (+40 pozic). Fenomén růst kvality života v menších městech potvrzují i Mariánské Lázně, které jsou jedničkou pro stěhování mladých lidí.


„Stále zhoršující se dostupnost bydlení ve velkých městech a jejich bezprostředním okolí otevírá prostor menším obcím o to, aby zabojovaly o mladé lidi, kteří chtějí zakládat rodiny ve vlastním bydlení za důstojné ceny a přitom žít ve městě, které má dobrou občanskou vybavenost a nabídku dobré práce v dojezdové vzdálenosti. Nastává doba, kdy více než jindy mohou starostové ovlivnit dobrou strategií budoucnost svého města,“ říká Jan Havránek, vedoucí partner Obce v datech. 

 

Posílení Indexu kvality života o přeshraniční aspekt je pro projekt významný evoluční krok, který směřuje k cíli srovnání kvality života českých měst s městy sousedních zemí.    


Přes hranice obousměrně proudí stále více lidí za prací i nákupy. Schopnost využít správně sousední trh může být pro kvalitu života lidí v příhraničních oblastech klíčová. Nechceme-li, aby se oblasti „Sudet“ dále vylidňovaly, je nezbytné přijmout opatření, která život v pohraničí zatraktivní a právě komplexní propojení se sousedním státem (dopravní dostupnost, jazyková vybavenost i kulturní a sociální kontakty) je další pól možného růstu a oživení příhraničí. Bezpochyby je to velká výzva pro národní politiky, kteří by měly akceptovat fakt, že je vhodné uvažovat i o této dimenzi,“ dodává Filip Neterda, partner Obce v Datech 


Veškeré údaje o jednotlivých obcích jsou k nalezení zde.


Příhraniční města - hlavní výsledky

Práce

Velmi nás překvapil pracovní trh v Sasku, a to jak počtem míst, tak jejich kvalitou. V první desítce tak jednoznačně mezi skokany v indexu pracovních nabídek dominují města Severozápadu Čech. Stejně tak bylo překvapující zjištění robustnosti pracovního trhu v polském Slezsku, jehož některá sousední Severomoravská města jsou taktéž mezi top 10 skokany. Participaci Čechů na německém pracovním trhu jasně potvrdily uzávěry v době pandemie. V případě Polska je možné spekulovat o reálné účasti na tomto pracovním trhu. Každopádně tyto příležitosti jsou dostupné a znamenaly posun i u obce Orlová. Pro některá příhraniční města může zásadním způsobem platit – žiji v Česku a pracuji v Německu. Je to velmi zajímavý fenomén (např. i s ohledem na to, že Sasko mělo v 90.letech velmi podobnou startovací čáru v podobě struktury ekonomiky jako sever Čech) a doufáme, že se mu média budou dále věnovat.


TOP 10 přírůstků – index pracovních nabídek na portálech

Supermarkety

Analogicky s prací vycházejí z hlediska supermarketů opět nejlépe města Severozápadu a Severovýchodu. Realita posledních dní v oblasti přeshraničních nákupů podtrhuje relevanci tohoto zjištění. 

TOP 10 přírůstků – index supermarketů

Příhraniční města - definice

Příhraniční města byla definována jako ORP v dojezdové vzdálenosti do 25 km od hranic České republiky. Pro tyto města byly speciálně upraveny 2 indexy – index pracovních nabídek na portálu jobs a index supermarketů. Tyto indexy byly rozšířeny o data ze zahraničních měst v dojezdové vzdálenosti 50 km od hranic. Každému příhraničnímu městu v ČR byly tedy přiřazeny zahraniční města v celkové dojezdové vzdálenosti do 75 km. V případě indexu nabídek pracovních míst na pracovním portálu byla pro každou sousední zemi vybrána odpovídající alternativa pracovního portálu (arbeitsagentur.de atd.) a celkový počet nabídek byl rozšířen o možnosti práce v zahraničí. V případě indexu supermarketů byly k celkovému počtu dostupných supermarketů na území ČR připočítány i supermarkety dojezdové vzdálenosti v zahraničí.
More articles

Press release

We are publishing full data about quality of life in Czech municipalities for the year 2022

December 8, 2022

Since today you can explore full data about quality of life in Czech munipalities for the year 2022.

(Available in Czech only)

News

Participation of Obce v datech on research projects

August 25, 2020

All articles
i

We have published data year 2023. Have a look at municipalities and their results.