Pro obce

Připojte se k obcím, které jsou strategicky řízeny na základě dat.

Data jsou základ.
Jak vám na nich pomůžeme stavět?

Zdrojová data indexů

Poskytneme vám agregovaná zdrojová data, ze kterých jsme sestavili indexy. Možností je také porovnání těchto dat k vybraným obcím z Vašeho okolí.

Data na míru

Sestavujete strategii nebo jiný koncepční dokument a potřebujete vstupní data? Zajistíme relevantní data z internetu a dalších zdrojů. Zpracujeme malé i náročné požadavky.

Konzultace k využití dat

Pomůžeme Vám ujasnit strategii k praktickému využití stávajících dat, poradíme s cíleným měřením (např. IoT) pro efektivní rozhodování a zapojení občanů.

Tématické semináře a workshopy

Zorganizujeme seminář nebo workshop na vámi vybrané téma ‑ vyzkoušejte interaktivní nalezení řešení na základě dat. Rádi zapojíme i veřejnost.

Kontaktujte nás

Doporučení od zástupců obcí

Usilujeme o to, aby naše město poskytovalo občanům co nejlepší podmínky pro život. K tomu je zapotřebí neustále usilovat o udržitelný rozvoj a předvídat další vývoj společnosti i okolí. V dnešní, neustále se zrychlující době, je klíčové pracovat s daty, které mohou pomoci zásadně definovat budoucí směry rozvoje města. Projekt Obce v datech perfektně zapadá do naší vize a jeho indexy v rámci pilotního testování pomáhají definovat novou strategii města. Oceňuji zejména srovnání s ostatními městy na základě validních dat, které sledují kvalitu života. Je to nástroj, který nám umožní zrychlit a zefektivnit strategické plánování. Pevně věřím, že pozice města v žebříčku se bude neustále zlepšovat.

Bc. Michal Boudný, starosta, Slavkov u Brna

Doporučení od zástupců obcí

Zapojení do projektu Obce v datech potvrdilo směřování rozvoje města Boskovic. Jsme rádi, že v rámci objektivního srovnání měst Boskovice patří mezi města s dobrou kvalitou života. Zejména si vážíme výsledku v kategorii „Zdraví a životní prostředí“. Díky novým rozvojovým projektům, například výstavbě unikátního Centra polytechnické výchovy věříme, že město Boskovice bude nadále atraktivním místem pro spokojený život všem generacím občanů, kteří najdou ve městě mimo kvalitní vzdělání následně i dostatek pracovních příležitostí.

Bc. Hana Nedomová, starostka, Boskovice

Certifikovaní konzultační partneři

Máme zájem na tom, aby data, která vytvoříme, sloužila ke zlepšení rozhodování na všech úrovních. Podporujeme jejich využití v odborných analýzách, podkladech nebo debatách. Za tímto účelem máme systém kritérií pro kvalifikaci odborných konzultačních partnerů.

Chcete se stát naším partnerem?
Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?

Kontaktujte nás
i

Zveřejnili jsme vydání rok 2023. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.