Pro obce

Zapojte se a přidejte se k obcím, které již zpřístupnily svá data.

Proč zveřejnit profil obce?

Data pro rozhodování

Data mohou být podkladem pro revizi strategie obce či rozhodování o investicích.

Komunikace s občany

Profil obce podpoří transparentnost a ukáže závazek řešit stav v obci – i srovnání, které nevychází nejlépe, může být impulzem pro změnu.

Prezentace a PR města

Ukázka silných stránek obce a PR města - dobrý výsledek na celkové úrovni, na úrovni jednotlivého indexu, postavení v rámci kraje, synergie na propagaci projektu Obce v datech

Networking

Zveřejnění vám umožní propojit se s obcemi, které čelí podobným výzvám, nebo jejichž řešeními se lze inspirovat

i Naposledy se zapojily obce Hranice, Jeseník a Konice

Kontaktujte nás

Doporučení od zástupců obcí

Velmi nás potěšilo celkové výborné hodnocení Říčan, ale daleko důležitější je pro nás možnost opřít rozhodování a konání města o data – např. z hlediska občanské vybavenosti (školky, školy) nebo zatížení dopravou přes intravilán obce (vysoká nehodovost). Neméně důležité je pro nás i využití projektu jakožto komunikačního nástroje – projekt Obce v datech přehledně ukazuje našim občanům a případným zájemcům o život v naší obci, jak si stojíme oproti ostatním v ČR, jakým čelíme výzvám a kde máme silné stránky.

Mgr. Vladimír Kořen, starosta, Říčany

Doporučení od zástupců obcí

Usilujeme o to, aby naše město poskytovalo občanům co nejlepší podmínky pro život. K tomu je zapotřebí neustále usilovat o udržitelný rozvoj a předvídat další vývoj společnosti i okolí. V dnešní, neustále se zrychlující době, je klíčové pracovat s daty, které mohou pomoci zásadně definovat budoucí směry rozvoje města. Projekt Obce v datech perfektně zapadá do naší vize a jeho indexy v rámci pilotního testování pomáhají definovat novou strategii města. Oceňuji zejména srovnání s ostatními městy na základě validních dat, které sledují kvalitu života. Je to nástroj, který nám umožní zrychlit a zefektivnit strategické plánování. Pevně věřím, že pozice města v žebříčku se bude neustále zlepšovat.

Bc. Michal Boudný, starosta, Slavkov u Brna

Doporučení od zástupců obcí

Zapojení do projektu Obce v datech potvrdilo směřování rozvoje města Boskovic. Jsme rádi, že v rámci objektivního srovnání měst Boskovice patří mezi města s dobrou kvalitou života. Zejména si vážíme výsledku v kategorii „Zdraví a životní prostředí“. Díky novým rozvojovým projektům, například výstavbě unikátního Centra polytechnické výchovy věříme, že město Boskovice bude nadále atraktivním místem pro spokojený život všem generacím občanů, kteří najdou ve městě mimo kvalitní vzdělání následně i dostatek pracovních příležitostí.

Bc. Hana Nedomová, starostka, Boskovice

Služby pro vaši obec

Využijte naše služby pro změnu ve vaší obci. Poskytujeme datové služby a ve spolupráci s našimi certifikovanými konzultačními partnery i strategické poradenství.

Profil obce na obcevdatech.cz

Aktivujeme individualizovaný profil vaší obce, budete mít možnost komunikovat s občany ohledně výzev a směřování obce.

Strategický workshop

Zapojíme naše data a zkušenosti do formátu tzv. „green house session“ a otevřeme zástupcům města jiný pohled na tvorbu strategie během pětihodinového semináře.

Ad hoc strategické dokumenty a analýzy

Zpracujeme na základě dat o vaši obci, vašich vstupů a zkušeností ze strategického poradenství dokumenty a analýzy na míru.

Strategie obce

Zpracujeme na základě dat o vaši obci, vašich vstupů a zkušeností ze strategického poradenství strategii vaší obce včetně akčních kroků.

Podpora při získání financování

Pomůžeme vám s rozvojem obce včetně poradenství ohledně možností financování.

Ekonomické hospodaření obce

Porovnáme data týkající se ekonomických ukazatelů a finanční stability vaší obce s dalšími obcemi v České republice.

Tematické akce, konference a workshopy

Registrujte se a získejte přehled o akcích, konferencích a novinkách viz sekce Akce.

Obecní kavárna

Vyvíjíme zábavný a interaktivní nástroj (aplikace/hra) pro sběr názorů občanů a podporu jejich participace na obecních záležitostech. Buďte součástí unikátního projektu získávání obecních big dat na základě gamifikace.

Certifikovaní konzultační partneři

Máme zájem na tom, aby data, která vytvoříme, sloužila ke zlepšení rozhodování na všech úrovních. Podporujeme jejich využití v odborných analýzách, podkladech nebo debatách. Za tímto účelem máme systém kritérií pro kvalifikaci odborných konzultačních partnerů.

Chcete se stát naším partnerem?
Kontaktujte nás

Zajímá vás více o projektu?

Zpřístupněte lidem data o vaší obci a porovnejte svou obec s dalšími 205 obcemi v České republice

Kontaktujte nás