O projektu

Naší vizí je poskytnout komplexní datové řešení směřující k podpoře strategického řízení a rozhodování obcí.

Jaké město v ČR má nejvyšší kvalitu života? Není vyšší materiální úroveň vykoupená horší dostupností bydlení a špatným životním prostředím? Existují lokality, kde se koncentrují problémy?

Lidé se o tom, kde budou žít, rozhodují obvykle několikrát za život. Chtějí mít zdravý, materiálně plnohodnotný život v kulturním, společensky příznivém a bezpečném prostředí, které je profesionálně spravované. Cestou je žít tam, kde tyto hodnoty jsou optimální, nebo požadovat zlepšení od stávající samosprávy. Chceme přispět k lepšímu rozhodování lidí o tom, kde se usadit. Rádi bychom, aby svým zastupitelům obce kladli lepší otázky z hlediska správy věcí veřejných a více se podíleli na rozvoji své obce.

Jsme přesvědčeni, že analýza dat a detailní porovnání obcí může pomoci vedení obce lépe stanovit strategické priority. Chceme přispět ke sdružování obcí, tak aby mohly problémy efektivně řešit, inspirovat se a společně si poradit. Obecně bychom rádi přispěli ke změně nepříznivých trendů pro některé obce a celé lokality, nic není dané.

O nás

Společnost Obce v datech, s.r.o. vznikla jako účelový start-up pro realizaci konkrétního produktu - vývoje indexu kvality života a souvisejících derivátů prostřednictvím automatizovaného zpracování big dat.

Náš tým je složen z expertů, kteří mají dlouholetou praxi v poradenství veřejnému sektoru, konzultantů se zkušenostmi z předních poradenských firem a mladých nadšených analytiků z oblasti ekonomie, statistiky a demografie.

Partneři projektu

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Informace o projektu v PDF

Jste zástupce obce?

Zpřístupněte lidem data vaší obce a získejte možnost rozhodovat se o budoucnosti vaší obce na základě detailních dat.

Pro obce