O projektu

Naší vizí je poskytnout komplexní datové řešení směřující k podpoře strategického řízení a rozhodování obcí.

Jaké město v ČR má nejvyšší kvalitu života? Není vyšší materiální úroveň vykoupená horší dostupností bydlení a špatným životním prostředím? Existují lokality, kde se koncentrují problémy?

Lidé se o tom, kde budou žít, rozhodují obvykle několikrát za život. Chtějí mít zdravý, materiálně plnohodnotný život v kulturním, společensky příznivém a bezpečném prostředí, které je profesionálně spravované. Cestou je žít tam, kde tyto hodnoty jsou optimální, nebo požadovat zlepšení od stávající samosprávy. Chceme přispět k lepšímu rozhodování lidí o tom, kde se usadit. Rádi bychom, aby svým zastupitelům obce kladli lepší otázky z hlediska správy věcí veřejných a více se podíleli na rozvoji své obce.

Jsme přesvědčeni, že analýza dat a detailní porovnání obcí může pomoci vedení obce lépe stanovit strategické priority. Chceme přispět ke sdružování obcí, tak aby mohly problémy efektivně řešit, inspirovat se a společně si poradit. Obecně bychom rádi přispěli ke změně nepříznivých trendů pro některé obce a celé lokality, nic není dané.

O nás

Společnost Obce v datech, s.r.o. vznikla jako účelový start-up pro realizaci konkrétního produktu - vývoje indexu kvality života a souvisejících derivátů prostřednictvím automatizovaného zpracování big dat.

Náš tým je složen z expertů, kteří mají dlouholetou praxi v poradenství veřejnému sektoru, konzultantů se zkušenostmi z předních poradenských firem a mladých nadšených analytiků z oblasti ekonomie, statistiky a demografie.

Data jsou základ. Pomůžeme vám na nich stavět. Mimo indexu kvality života nabízíme navazující poradenské služby od dat a analýz na míru až po komplexní Smart City strategie.

Více o službách

O datech

Kvalitu života porovnáváme v 205 obcí s rozšířenou působností a Praze. Data pro porovnání získáváme automatizovaným robotickým vytěžováním Big Dat a ve spolupráci s veřejnými institucemi a dalšími subjekty (např. Český statistický úřad, CERMAT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Úřad práce České republiky, Unie filmových distributorů, Cenová mapa a další).

Výpočet indexů je založen na přístupech OECD a OSN k porovnávání kvality života a dalších matematicko-statistických nástrojích. Hodnoty indexů nabývají hodnot 0 až 10, přičemž obec, která se umístila v porovnání všech obcí na posledním místě má hodnotu 0 a ta, která se umístila na prvním místě, má hodnotu 10. Ostatní obce jsou dle relativního vztahu rozdistribuovány mezi 0 a 10. U dat neinterpretujeme kvalitu jednotlivých objektů, resp. subjektivní dostatečnost/nedostatečnost, ale jejich relativní počet/dostupnost vzhledem k obci v ČR s nejvyšším počtem/dostupností. Např. obyvatelé malé obce v blízkosti Prahy mohou mít dle našeho indexu nízkou dostupnost lékáren, ale dle jejich mínění je stav dostatečný, neboť dojíždí do Prahy, kde je počet lékáren vysoký. Naše výsledky je proto nutné vnímat v širším kontextu.

Více o metodice

Partneři projektu

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Informace o projektu v PDF

Data jsou základ.

Pomůžeme vám na nich stavět. Co můžeme společně pro vaši obec udělat?

Více o službách

Napsali o nás

i

Zveřejnili jsme vydání rok 2023. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.