Tisková zpráva

Vyjádření k tiskové zprávě města Trutnov

01. 10. 2018

Vyjádření k tiskové zprávě města Trutnov ze dne 26. 9. 2018V krátkosti bychom se rádi vyjádřili k tiskové zprávě města Trutnov ze dne 26.9.2018 týkající se hodnocení kvality života ve městě.

Důrazně odmítáme tvrzení města, že jsme se dopustili hrubého zkreslení, či manipulace s daty. Samotný fakt, že město nevyšlo v žebříčku kvality života na předních místech, není argumentem ke zpochybnění metodiky a způsobu výpočtu. Metodika výpočtu jednotlivých indexů je zveřejněna na stránkách projektu, přičemž samotná metodika výpočtu a výsledky prošly několikastupňovou nezávislou kontrolou. Přístup využívá ekonomickou teorii koncentrovaných trhů, v niž je pro člověka podstatná možnost volby a existence příležitostí. Všechny obce s rozšířenou působností a Praha měly stejnou datovou základnu, tj. byly využívány totožné datové zdroje a všechny byly hodnoceny na základě stejných kritérií. Na výtku města, že s ním nebylo spolupracováno, uvádíme, že nestrannost a nezávislost průzkumu spočívá právě v objektivním a nezkresleném pohledu na socioekonomická data 206-ti měst v ČR. Průzkum nebyl zadán ani ovlivněn žádnou municipalitou. Pro informaci dodáváme, že pracujeme s více jak 35 miliony datových řádků. Využíváme robotické zpracování dat, prostorové zpracování dat s využitím GIS, automatizované výpočty dojezdové vzdálenosti, práce s velkým objemem dat pomoci SQL, analýzu nestrukturovaných dat. Následné přepočtení na indexy je zpracováno na základě přístupů OECD ke kompozitním indikátorům a za využití dalších standardních matematicko-statistických metod. 

Projekt Obce v datech nemá za cíl rozdělovat obce na dobré a špatné nebo činit někoho odpovědným. Chápe, že subjektivní vnímání např. starousedlíků, nemusí korelovat s výsledkem výzkumu, nicméně objektivizovaná data mají hlavně iniciovat diskuzi místních obyvatel a samosprávy. Je skutečně město domovem pro perspektivní obyvatele? Neodcházejí z města mladí? Prosperuje jeho ekonomika? Nejsou pod povrchem  společenské problémy? Investují se veřejné prostředky adekvátně výzvám, kterým město čelí? A další.        

Argumentace uvedená v tiskové zprávě města svědčí o neschopnosti vedení postavit se čelem objektivnímu srovnání měst. Zcela patrná je snaha zpochybnit výzkum s ohledem na blížící se volby. Jiný důvod této emotivně zabarvené a obsahově slabé tiskové zprávy si nechceme připouštět. Generálním partnerem projektu Obce v datech je společnost ČEZ, a. s.
Další články

Tisková zpráva

Pozvání na sérii konferencí LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT 2019

03. 04. 2019

Rádi bychom vás pozvali na setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí pořádané společností Mafra Events v rámci tour konferencí LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT věnující se možnostem zlepšení života a prostředí v regionech. Jedním z přednášejících bude i Filip Neterda ze…

Studie

Kudy do lékárny?

13. 03. 2019

Jak jsou na tom jednotlivé obce z hlediska dostupnosti lékáren? Podívejte se na nový článek, který vznikl v rámci naší spolupráce s projektem Česko v datech.Všechny články