Press release

Statement about the Trutnov press release

October 1, 2018

Statement about the Trutnov press release from September 26, 2018


(available in Czech only)


V krátkosti bychom se rádi vyjádřili k tiskové zprávě města Trutnov ze dne 26.9.2018 týkající se hodnocení kvality života ve městě.

Důrazně odmítáme tvrzení města, že jsme se dopustili hrubého zkreslení, či manipulace s daty. Samotný fakt, že město nevyšlo v žebříčku kvality života na předních místech, není argumentem ke zpochybnění metodiky a způsobu výpočtu. Metodika výpočtu jednotlivých indexů je zveřejněna na stránkách projektu, přičemž samotná metodika výpočtu a výsledky prošly několikastupňovou nezávislou kontrolou. Přístup využívá ekonomickou teorii koncentrovaných trhů, v niž je pro člověka podstatná možnost volby a existence příležitostí. Všechny obce s rozšířenou působností a Praha měly stejnou datovou základnu, tj. byly využívány totožné datové zdroje a všechny byly hodnoceny na základě stejných kritérií. Na výtku města, že s ním nebylo spolupracováno, uvádíme, že nestrannost a nezávislost průzkumu spočívá právě v objektivním a nezkresleném pohledu na socioekonomická data 206-ti měst v ČR. Průzkum nebyl zadán ani ovlivněn žádnou municipalitou. Pro informaci dodáváme, že pracujeme s více jak 35 miliony datových řádků. Využíváme robotické zpracování dat, prostorové zpracování dat s využitím GIS, automatizované výpočty dojezdové vzdálenosti, práce s velkým objemem dat pomoci SQL, analýzu nestrukturovaných dat. Následné přepočtení na indexy je zpracováno na základě přístupů OECD ke kompozitním indikátorům a za využití dalších standardních matematicko-statistických metod. 

Projekt Obce v datech nemá za cíl rozdělovat obce na dobré a špatné nebo činit někoho odpovědným. Chápe, že subjektivní vnímání např. starousedlíků, nemusí korelovat s výsledkem výzkumu, nicméně objektivizovaná data mají hlavně iniciovat diskuzi místních obyvatel a samosprávy. Je skutečně město domovem pro perspektivní obyvatele? Neodcházejí z města mladí? Prosperuje jeho ekonomika? Nejsou pod povrchem  společenské problémy? Investují se veřejné prostředky adekvátně výzvám, kterým město čelí? A další.        

Argumentace uvedená v tiskové zprávě města svědčí o neschopnosti vedení postavit se čelem objektivnímu srovnání měst. Zcela patrná je snaha zpochybnit výzkum s ohledem na blížící se volby. Jiný důvod této emotivně zabarvené a obsahově slabé tiskové zprávy si nechceme připouštět. Generálním partnerem projektu Obce v datech je společnost ČEZ, a. s.More articles

Press release

We are publishing full data about quality of life in Czech municipalities for the year 2022

December 8, 2022

Since today you can explore full data about quality of life in Czech munipalities for the year 2022.

(Available in Czech only)

News

Participation of Obce v datech on research projects

August 25, 2020

All articles
i

We have published data year 2022. Have a look at municipalities and their results.