Tisková zpráva

Startuje portál Obce v datech

13. 06. 2018

K dnešnímu dni spouštíme unikátní portál www.obcevdatech.cz.

K dnešnímu dni spouštíme unikátní portál www.obcevdatech.cz, který nabízí zcela jiný pohled na kvalitu života v obcích. Díky pokročilým technologickým řešením a jedinečnému know-how jsme schopni porovnat kvalitu života ve všech obcích z rozšířenou působností na území ČR. Projekt obce subjektivně nehodnotí, ale pouze porovnává dostupnost daných služeb a možností v jednotlivých obcích, a to na bázi principů mezinárodních metodik.  

U jednotlivých obcí je uveden celkový index kvality života a pak dílčí indexy ve třech hlavních kategoriích: 

  •  Zdraví a životní prostředí 
  • Materiální zabezpečení a vzdělání  
  • Vztahy a služby

Tyto jsou následně složeny z dalších 29 detailních indexů. 

Srovnání může ukázat hlavní silné nebo slabé stránky obce, vymezit postavení obce na území kraje či celé republiky. Data a srovnání jsou pak neocenitelným nástrojem pro podporu rozhodovacích procesů volených zastupitelů a zásadním způsobem mohou změnit dosavadní přístup ke strategickému plánování.

Mimo Index kvality života, který je srdcem portálu, v nejbližší době plánujeme spustit modul hospodaření obce a modul na zapojení občanů do řízení obce (tzv. obecní kavárna). Pilotní provoz portálu potvrdil naše předpoklady, kdy stávající nástroje pro řízení měst neodpovídají dynamicky měnícímu se okolnímu prostředí.

Díky společnosti ČEZ, a. s., která se stala generálním partnerem portálu, můžeme řadu informací a dat o obcích poskytnout celé veřejnosti zdarma.Další články

Tisková zpráva

Zveřejňujeme kompletní data o kvalitě života v českých obcích pro rok 2022

08. 12. 2022

Na portálu Obce v datech jsou od dnešního dne dostupná kompletní data o kvalitě života v 206 českých obcích a to ve vydání roku 2022 i v předchozích vydáních 2021, 2020, 2019 a 2018. 


Aktualita

Účast Obce v datech na výzkumných projektech

25. 08. 2020

Naše společnost se nezabývá pouze výpočtem Indexu kvality života, ale také dalšími výzkumnými projekty, jejichž cílem je zefektivnění využívání dat v prostředí veřejné správy. Momentálně jsme s našim partnerem AQE Advisors zahájili práci na dvou projektech, které jsou zaměřeny…

Všechny články
i

Zveřejnili jsme vydání rok 2023. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.