Press release

“Obce v datech” portal launches

June 13, 2018

Today we launch the new, unique www.obcevdatech.cz portal.


(available in Czech only)K dnešnímu dni spouštíme unikátní portál www.obcevdatech.cz, který nabízí zcela jiný pohled na kvalitu života v obcích. Díky pokročilým technologickým řešením a jedinečnému know-how jsme schopni porovnat kvalitu života ve všech obcích z rozšířenou působností na území ČR. Projekt obce subjektivně nehodnotí, ale pouze porovnává dostupnost daných služeb a možností v jednotlivých obcích, a to na bázi principů mezinárodních metodik.  

U jednotlivých obcí je uveden celkový index kvality života a pak dílčí indexy ve třech hlavních kategoriích: 

  •  Zdraví a životní prostředí 
  • Materiální zabezpečení a vzdělání  
  • Vztahy a služby

Tyto jsou následně složeny z dalších 29 detailních indexů. 

Srovnání může ukázat hlavní silné nebo slabé stránky obce, vymezit postavení obce na území kraje či celé republiky. Data a srovnání jsou pak neocenitelným nástrojem pro podporu rozhodovacích procesů volených zastupitelů a zásadním způsobem mohou změnit dosavadní přístup ke strategickému plánování.

Mimo Index kvality života, který je srdcem portálu, v nejbližší době plánujeme spustit modul hospodaření obce a modul na zapojení občanů do řízení obce (tzv. obecní kavárna). Pilotní provoz portálu potvrdil naše předpoklady, kdy stávající nástroje pro řízení měst neodpovídají dynamicky měnícímu se okolnímu prostředí.

Díky společnosti ČEZ, a. s., která se stala generálním partnerem portálu, můžeme řadu informací a dat o obcích poskytnout celé veřejnosti zdarma.More articles

Press release

We are publishing full data about quality of life in Czech municipalities for the year 2022

December 8, 2022

Since today you can explore full data about quality of life in Czech munipalities for the year 2022.

(Available in Czech only)

News

Participation of Obce v datech on research projects

August 25, 2020

All articles
i

We have published data year 2022. Have a look at municipalities and their results.