Články

Píšeme pro vás o obcích - zajímavé aktuality, tiskové zprávy a studie.

Studie

Po-fondová kocovina aneb Big Data jako nový způsob k řízení měst

12. 09. 2018

Po reformě územního uspořádání před naším vstupem do EU se do nového systémového uspořádání (zrušení okresů, ustavení krajů a ORP) vkládala naděje na efektivní správu a koncepční rozvoj.