Židlochovice

7,1

Kvalita života v Židlochovicích

7,1

9. v ČR / 4. v Jihomoravském kraji

Hlavní kategorie

Zdraví a životní prostředí

8,7

6. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Materiální zabezpečení a vzdělání

6,4

38. v ČR

3. v Jihomoravském kraji

Komentář

Vztahy a služby

5,4

22. v ČR

4. v Jihomoravském kraji

Komentář

Jednotlivá hodnocení

Řadit:
Filtr:

Index praktických lékařů

9,4

3. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index dětských lékařů

9,0

2. v ČR

1. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index dojezdu do nemocnice

6,3

134. v ČR

16. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index lékáren

8,9

2. v ČR

1. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index průměrné délky života

6,5

38. v ČR

10. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index znečištění ovzduší

4,3

163. v ČR

17. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index znečišťovatelů

4,9

121. v ČR

21. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index chráněných území

1,1

135. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index nezaměstnanosti

7,3

88. v ČR

7. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech

4,8

24. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce

1,8

148. v ČR

10. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index finanční dostupnosti bydlení

1,9

168. v ČR

13. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index hmotné nouze

8,9

39. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index exekucí

8,2

47. v ČR

10. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kapacity mateřských škol

3,2

169. v ČR

17. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kapacity základních škol

2,3

196. v ČR

18. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kvalitních středních škol

9,8

2. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index supermarketů

6,0

26. v ČR

5. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index bankomatů

5,8

26. v ČR

7. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index restaurací

4,6

27. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kin

2,2

71. v ČR

12. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index silniční sítě

7,2

30. v ČR

4. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index železniční dopravy

0,0

201. v ČR

20. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index sounáležitosti

3,4

158. v ČR

17. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index zájmu o obecní a krajské volby

7,5

9. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index dopravní nehodovosti

8,8

9. v ČR

1. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index hazardu

10,0

1. v ČR

1. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index stěhování mladých

4,8

61. v ČR

10. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index přírůstku obyvatelstva

4,7

61. v ČR

7. v Jihomoravském kraji

Komentář

Slovo zástupce obce

„Jaké vnímáme výzvy rozvoje města? Příprava na dopady změny klimatu (rozvoj chytré čtvrti, aplikace moderních úsporných technologií do celkového rozvoje města), Doprava (podpora a další rozvoj veřejné dopravy, podpora cyklodopravy a dopravy pro pěší), Promyšlený a kvalitní urbanismus (spolupráce a podpora funkce městského architekta, koncepční práce na vzhledu města), Podpora kultury a přirozený rozvoj komunity ve městě, Soudržná společnost (práce se sociálně slabými). Čeho chceme dosáhnout v dalších pěti letech? Výstavba chytré čtvrti, Přeměna zemědělské krajiny v okolí Židlochovic na rozsáhlé plochy zeleně se schopností zadržování vody, Modernizace zdravotnickcýh služeb (výstavba nové polikliniky a rozšíření nabídky zdrav.služeb), Zvýšení nabídky městského bydlení, Posílení a restruktualizace školního vzdělávání. Co se nám v uplynulých letech podařilo? Výstavba nového vlakového nádraží a zavedení vlaku do Židlochovic, Realizace projektu na začleňování bezdomovců, Výstavba Komunitního centra, Výstavba Denního stacionáře, Výstavba nového pasivního objektu ZŠ. “

Ing. Jan Vitula, Starosta města Židlochovice

Spojte se s zástupcem obce

Zapojte se aktivně do dění v obci a napište svůj názor

Napište zprávu

Sdílejte skóre obce s ostatními

Partneři projektu

?

Jak číst data

i

Zveřejnili jsme vydání rok 2020. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.