Slavkov u Brna

7,0

Kvalita života ve Slavkově u Brna

7,0

15. v ČR / 6. v Jihomoravském kraji

Hlavní kategorie

Zdraví a životní prostředí

8,3

19. v ČR

7. v Jihomoravském kraji

Komentář

Materiální zabezpečení a vzdělání

6,7

33. v ČR

4. v Jihomoravském kraji

Komentář

Vztahy a služby

5,0

32. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Jednotlivá hodnocení

Řadit:
Filtr:

Index praktických lékařů

7,3

7. v ČR

3. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index dětských lékařů

9,2

3. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index dojezdu do nemocnice

5,6

153. v ČR

17. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index lékáren

8,1

5. v ČR

4. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index průměrné délky života

6,5

43. v ČR

8. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index znečištění ovzduší

4,4

162. v ČR

16. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index znečišťovatelů

4,9

149. v ČR

20. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index chráněných území

0,7

158. v ČR

16. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index nezaměstnanosti

8,1

60. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech

6,4

10. v ČR

5. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce

3,8

62. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index finanční dostupnosti bydlení

1,9

165. v ČR

11. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index hmotné nouze

8,9

52. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index exekucí

8,5

25. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kapacity mateřských škol

2,5

189. v ČR

20. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kapacity základních škol

5,1

133. v ČR

15. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kvalitních středních škol

3,4

57. v ČR

10. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index supermarketů

4,9

48. v ČR

8. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index bankomatů

6,9

18. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index restaurací

5,4

14. v ČR

3. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kin

2,1

74. v ČR

9. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index silniční sítě

6,6

45. v ČR

5. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index železniční dopravy

1,1

107. v ČR

11. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index sounáležitosti

4,2

123. v ČR

12. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index zájmu o obecní a krajské volby

7,4

11. v ČR

3. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index dopravní nehodovosti

5,8

133. v ČR

21. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index hazardu

4,5

193. v ČR

17. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index stěhování mladých

5,7

47. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index přírůstku obyvatelstva

6,4

26. v ČR

5. v Jihomoravském kraji

Komentář

Slovo patrona obce

„Město Slavkov u Brna, podobně jako další města s rozšířenou působností, žije svými problémy a není vždy jednoduché od nich odhlédnout a vnímat je v širších souvislostech. Přestože si mnoho problematických i pozitivních aspektů života v našem městě můžeme uvědomovat, je důležité opírat se při rozhodování – ať už v jednotlivostech či nastavování strategického směru - o fakta a jasně definované ukazatele. Z tohoto pohledu mám samozřejmě radost, že měřitelné údaje potvrzují to, co již delší dobu pociťujeme – naše město patří mezi nejlepší místa pro život v Česku. Díky zevrubnému pohledu na poskytnutá data však k tomuto závěru máme šanci přistoupit s chladnou hlavou a postupnými kroky tento stav udržovat, rozvíjet a hlavně – dostát obrovskému závazku a situaci v žádné oblasti nezhoršit. Analýzy a srovnávací indexy cílené na konkrétní obce jsou velmi cenné nejen pro konkrétní město a jeho zástupce, ale zejména pro rozvoj měst v širším hledisku. Město Slavkov u Brna se do této kooperace hrdě zapojuje a rádo sdílí své zkušenosti.“

Bc. Michal Boudný, starosta, Slavkov u Brna

Spojte se s patronem obce

Zapojte se aktivně do dění v obci a napište svůj názor

Napište zprávu

Sdílejte skóre obce s ostatními

Partneři projektu

?

Jak číst data

i

Zveřejnili jsme vydání rok 2019. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.