Rychnov nad Kněžnou

6,2

Kvalita života v Rychnově nad Kněžnou

6,2

24. v ČR / 2. v Královéhradeckém kraji

Hlavní kategorie

Zdraví a životní prostředí

7,7

29. v ČR

1. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Materiální zabezpečení a vzdělání

7,4

9. v ČR

1. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Vztahy a služby

3,3

94. v ČR

4. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Jednotlivá hodnocení

Řadit:
Filtr:

Index praktických lékařů

1,9

180. v ČR

12. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index dětských lékařů

5,3

58. v ČR

2. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index dojezdu do nemocnice

9,3

58. v ČR

5. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index lékáren

4,8

47. v ČR

5. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index průměrné délky života

7,2

22. v ČR

6. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index znečištění ovzduší

5,5

99. v ČR

5. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index znečišťovatelů

6,4

56. v ČR

2. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index chráněných území

1,8

108. v ČR

10. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index nezaměstnanosti

8,9

22. v ČR

5. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech

3,0

73. v ČR

3. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce

7,6

12. v ČR

1. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index finanční dostupnosti bydlení

2,0

162. v ČR

12. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index hmotné nouze

9,0

34. v ČR

3. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index exekucí

8,0

58. v ČR

4. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index kapacity mateřských škol

5,8

74. v ČR

9. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index kapacity základních škol

6,3

73. v ČR

5. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index kvalitních středních škol

3,4

80. v ČR

6. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index supermarketů

6,7

17. v ČR

1. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index bankomatů

3,9

90. v ČR

4. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index restaurací

2,1

135. v ČR

11. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index kin

1,8

91. v ČR

6. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index silniční sítě

4,9

109. v ČR

8. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index železniční dopravy

0,6

151. v ČR

12. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index sounáležitosti

6,6

35. v ČR

3. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index zájmu o obecní a krajské volby

4,3

108. v ČR

10. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index dopravní nehodovosti

5,4

129. v ČR

12. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index hazardu

8,0

110. v ČR

9. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index stěhování mladých

3,7

115. v ČR

3. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Index přírůstku obyvatelstva

4,1

83. v ČR

3. v Královéhradeckém kraji

Komentář

Slovo zástupce obce

„Město Rychnov nad Kněžnou se snaží pružně reagovat na vývoj v blízké průmyslové zóně Solnice - Kvasiny, kde je zaměstnáno více pracovníků, než je počet trvale hlášených obyvatel města. Stojí před námi nezbytná revitalizace stávající čistírny odpadních vod, která pohltí valnou většinu investičních prostředků města. Dokončeno musí být do jara roku 2023. Současně se snažíme stavět nájemní byty, aby ubylo "pendlerů" a problémů, vyplývajících z velkého počtu pracovníků na ubytovnách. Mám radost z toho, že se daří město rozvíjet, investovat a současně splácet staré dluhy, které vznikly před rokem 2010. Z původních 137,92 MCZK bude dluh na konci roku 2020 ve výši 29,25 MCZK. Splaceno bude tedy 108,67 MCZK, a to bez jediné koruny dluhu nového. “

Jan Skořepa, Starosta města Rychnov nad Kněžnou

Spojte se s zástupcem obce

Zapojte se aktivně do dění v obci a napište svůj názor

Napište zprávu

Sdílejte skóre obce s ostatními

Partneři projektu

?

Jak číst data

i

Zveřejnili jsme vydání rok 2020. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.