Rumburk

1,8

Kvalita života v Rumburku

1,8

199. v ČR / 14. v Ústeckém kraji

Hlavní kategorie

Zdraví a životní prostředí

3,0

193. v ČR

11. v Ústeckém kraji

Komentář

Materiální zabezpečení a vzdělání

2,7

185. v ČR

11. v Ústeckém kraji

Komentář

Vztahy a služby

0,7

201. v ČR

16. v Ústeckém kraji

Komentář

Jednotlivá hodnocení

Řadit:
Filtr:

Index praktických lékařů

2,1

170. v ČR

12. v Ústeckém kraji

Komentář

Index dětských lékařů

2,9

164. v ČR

15. v Ústeckém kraji

Komentář

Index dojezdu do nemocnice

9,7

9. v ČR

2. v Ústeckém kraji

Komentář

Index lékáren

1,9

167. v ČR

10. v Ústeckém kraji

Komentář

Index průměrné délky života

0,0

206. v ČR

16. v Ústeckém kraji

Komentář

Index znečištění ovzduší

6,9

38. v ČR

2. v Ústeckém kraji

Komentář

Index znečišťovatelů

4,2

149. v ČR

3. v Ústeckém kraji

Komentář

Index chráněných území

4,7

43. v ČR

8. v Ústeckém kraji

Komentář

Index nezaměstnanosti

5,1

156. v ČR

6. v Ústeckém kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech

0,8

179. v ČR

14. v Ústeckém kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce

0,5

200. v ČR

16. v Ústeckém kraji

Komentář

Index finanční dostupnosti bydlení

9,3

2. v ČR

2. v Ústeckém kraji

Komentář

Index hmotné nouze

4,2

181. v ČR

8. v Ústeckém kraji

Komentář

Index exekucí

0,0

206. v ČR

16. v Ústeckém kraji

Komentář

Index kapacity mateřských škol

3,0

180. v ČR

12. v Ústeckém kraji

Komentář

Index kapacity základních škol

5,0

128. v ČR

7. v Ústeckém kraji

Komentář

Index kvalitních středních škol

2,2

134. v ČR

13. v Ústeckém kraji

Komentář

Index supermarketů

3,4

158. v ČR

14. v Ústeckém kraji

Komentář

Index bankomatů

1,2

192. v ČR

15. v Ústeckém kraji

Komentář

Index restaurací

2,6

107. v ČR

9. v Ústeckém kraji

Komentář

Index kin

0,7

163. v ČR

14. v Ústeckém kraji

Komentář

Index silniční sítě

3,9

153. v ČR

14. v Ústeckém kraji

Komentář

Index železniční dopravy

1,4

98. v ČR

12. v Ústeckém kraji

Komentář

Index sounáležitosti

5,7

66. v ČR

3. v Ústeckém kraji

Komentář

Index zájmu o obecní a krajské volby

2,7

171. v ČR

5. v Ústeckém kraji

Komentář

Index dopravní nehodovosti

1,7

194. v ČR

9. v Ústeckém kraji

Komentář

Index hazardu

5,9

180. v ČR

14. v Ústeckém kraji

Komentář

Index stěhování mladých

2,8

164. v ČR

13. v Ústeckém kraji

Komentář

Index přírůstku obyvatelstva

2,8

135. v ČR

10. v Ústeckém kraji

Komentář

Slovo zástupce obce

„Město si prošlo těžkou zkouškou, kdy během posledních let muselo investovat desítky milionů korun do městské nemocnice. Tuto etapu ale již překonalo a může se nadechnout a zaměřit své aktivity na další vývoj města, abychom přilákali nové občany, kteří by chtěli žít v čistém a klidném prostředí. Své síly chceme věnovat na modernizaci zastaralé infrastruktury, zatraktivnit prostředí sídlišť, zvýšit počet bezpečí našich občanů a pokračovat v rozvoji průmyslové zóny včetně jejího napojení na město komunikací pro pěší a cyklisty. Naším cílem je revitalizace sídlišť, provést revizi a rekonstrukci mostů ve vlastnictví města, aplikovat energeticky úsporná opatření ve veřejných budovách, podpořit sportovní aktivity vybudováním městské sportovní haly a pro bezpečnost pracujících v průmyslové zóně dokončit chodník a cyklostezku. Zahájili jsme rekonstrukci městských bytových domů, podařilo se nám realizovat převod městské nemocnice do vlastnictví a správy kraje, zajistili jsme dopravní služby pro seniory a tělesně postižené, zvýšili jsme finanční podporu sportovním klubům a volnočasovým spolkům, máme hotovou spisovnu/archív pro potřeby městského úřadu. “

Lumír Kus, Starosta města Rumburk

Spojte se s zástupcem obce

Zapojte se aktivně do dění v obci a napište svůj názor

Napište zprávu

Sdílejte skóre obce s ostatními

Partneři projektu

?

Jak číst data

i

Zveřejnili jsme vydání rok 2020. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.