Přerov

4,3

Kvalita života v Přerově

4,3

146. v ČR / 9. v Olomouckém kraji

Hlavní kategorie

Zdraví a životní prostředí

4,7

147. v ČR

11. v Olomouckém kraji

Komentář

Materiální zabezpečení a vzdělání

1,9

193. v ČR

13. v Olomouckém kraji

Komentář

Vztahy a služby

4,8

24. v ČR

2. v Olomouckém kraji

Komentář

Jednotlivá hodnocení

Řadit:
Filtr:

Index praktických lékařů

4,9

46. v ČR

4. v Olomouckém kraji

Komentář

Index dětských lékařů

6,3

53. v ČR

5. v Olomouckém kraji

Komentář

Index dojezdu do nemocnice

9,2

80. v ČR

4. v Olomouckém kraji

Komentář

Index lékáren

5,6

38. v ČR

2. v Olomouckém kraji

Komentář

Index průměrné délky života

4,4

120. v ČR

6. v Olomouckém kraji

Komentář

Index znečištění ovzduší

3,1

191. v ČR

13. v Olomouckém kraji

Komentář

Index znečišťovatelů

3,1

181. v ČR

13. v Olomouckém kraji

Komentář

Index chráněných území

0,9

146. v ČR

11. v Olomouckém kraji

Komentář

Index nezaměstnanosti

2,9

190. v ČR

13. v Olomouckém kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech

1,1

148. v ČR

4. v Olomouckém kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce

2,1

104. v ČR

2. v Olomouckém kraji

Komentář

Index finanční dostupnosti bydlení

4,0

66. v ČR

6. v Olomouckém kraji

Komentář

Index hmotné nouze

2,1

192. v ČR

13. v Olomouckém kraji

Komentář

Index exekucí

4,0

169. v ČR

13. v Olomouckém kraji

Komentář

Index kapacity mateřských škol

7,2

23. v ČR

5. v Olomouckém kraji

Komentář

Index kapacity základních škol

6,3

81. v ČR

10. v Olomouckém kraji

Komentář

Index kvalitních středních škol

2,5

95. v ČR

4. v Olomouckém kraji

Komentář

Index supermarketů

4,6

72. v ČR

5. v Olomouckém kraji

Komentář

Index bankomatů

4,7

58. v ČR

3. v Olomouckém kraji

Komentář

Index restaurací

4,2

39. v ČR

4. v Olomouckém kraji

Komentář

Index kin

2,2

60. v ČR

4. v Olomouckém kraji

Komentář

Index silniční sítě

6,8

34. v ČR

2. v Olomouckém kraji

Komentář

Index železniční dopravy

6,5

10. v ČR

4. v Olomouckém kraji

Komentář

Index sounáležitosti

3,9

138. v ČR

8. v Olomouckém kraji

Komentář

Index zájmu o obecní a krajské volby

4,2

140. v ČR

6. v Olomouckém kraji

Komentář

Index dopravní nehodovosti

6,6

103. v ČR

6. v Olomouckém kraji

Komentář

Index hazardu

7,7

113. v ČR

4. v Olomouckém kraji

Komentář

Index stěhování mladých

4,4

47. v ČR

5. v Olomouckém kraji

Komentář

Index přírůstku obyvatelstva

3,2

148. v ČR

6. v Olomouckém kraji

Komentář

Spojte se s patronem obce

Zapojte se aktivně do dění v obci a napište svůj názor

Napište zprávu

Sdílejte skóre obce s ostatními

Partneři projektu

?

Jak číst data