Orlová

0,0

Kvalita života v Orlové

0,0

206. v ČR / 22. v Moravskoslezském kraji

Hlavní kategorie

Zdraví a životní prostředí

0,0

206. v ČR

22. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Materiální zabezpečení a vzdělání

0,3

205. v ČR

22. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Vztahy a služby

1,3

190. v ČR

17. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Jednotlivá hodnocení

Řadit:
Filtr:

Index praktických lékařů

3,1

121. v ČR

13. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index dětských lékařů

4,5

84. v ČR

8. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index dojezdu do nemocnice

6,3

131. v ČR

17. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index lékáren

4,0

73. v ČR

10. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index průměrné délky života

0,1

204. v ČR

22. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index znečištění ovzduší

0,1

205. v ČR

21. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index znečišťovatelů

0,0

206. v ČR

22. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index chráněných území

0,6

162. v ČR

18. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index nezaměstnanosti

0,0

205. v ČR

21. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech

1,8

129. v ČR

14. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce

1,4

175. v ČR

21. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index finanční dostupnosti bydlení

7,8

12. v ČR

5. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index hmotné nouze

1,1

203. v ČR

19. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index exekucí

2,4

189. v ČR

20. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index kapacity mateřských škol

2,7

190. v ČR

21. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index kapacity základních škol

7,9

14. v ČR

2. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index kvalitních středních škol

2,7

113. v ČR

15. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index supermarketů

4,7

72. v ČR

8. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index bankomatů

4,5

64. v ČR

8. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index restaurací

2,3

120. v ČR

14. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index kin

2,4

58. v ČR

9. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index silniční sítě

3,0

179. v ČR

17. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index železniční dopravy

0,0

201. v ČR

21. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index sounáležitosti

0,4

205. v ČR

22. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index zájmu o obecní a krajské volby

0,0

205. v ČR

22. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index dopravní nehodovosti

7,8

27. v ČR

2. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index hazardu

6,7

159. v ČR

22. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index stěhování mladých

2,6

177. v ČR

18. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Index přírůstku obyvatelstva

2,8

131. v ČR

9. v Moravskoslezském kraji

Komentář

Slovo zástupce obce

„Jaké vnímáme výzvoje rozvoje našeho města? 1. Zapojení města do rozvojových projektů (POHO 2030,Re:start, ITI, atd.). 2. Zatraktivnit město pro nové i stávající občany. 3. Zlepšení bezpečnostní situace. 4. Zapojení občanů do dění ve městě, včetně komunikace s nejlmladší generací (Dětský parlament). 5. Příprava na klimatickou změnu. Čeho chceme dosáhnout v následujících pěti letech? 1. Dostavba náměstí 28. října. 2. Příprava pozemků pro stavbu rodinných domů. 3. Projekty pro zadržování vody v krajině. Energetické projekty, fotovoltaika na městských budovách. Solární ohřev apod. 4. Vybudování nových parkovacích míst. 5. Rekonstrukce letního koupaliště. Co se nám v uplynulých letech podařilo? 1. Obnovit stavbu náměstí 28. října. 2. Participativní rozpočet, akce pro veřejnost (advent, atd.). 3. Zavedení bezdoplatkových zón. 4. Zvýšení počtu parkovacích míst. 5. Koncepce prevence kriminality. “

Mgr. Miroslav Chlubna, Starosta města Orlová

Spojte se s zástupcem obce

Zapojte se aktivně do dění v obci a napište svůj názor

Napište zprávu

Sdílejte skóre obce s ostatními

Partneři projektu

?

Jak číst data

i

Zveřejnili jsme vydání rok 2020. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.