Mnichovo Hradiště

6,2

Kvalita života v Mnichově Hradišti

6,2

22. v ČR / 7. ve Středočeském kraji

Hlavní kategorie

Zdraví a životní prostředí

5,0

147. v ČR

23. ve Středočeském kraji

Komentář

Materiální zabezpečení a vzdělání

7,6

6. v ČR

3. ve Středočeském kraji

Komentář

Vztahy a služby

5,9

19. v ČR

8. ve Středočeském kraji

Komentář

Jednotlivá hodnocení

Řadit:
Filtr:

Index praktických lékařů

2,1

171. v ČR

24. ve Středočeském kraji

Komentář

Index dětských lékařů

2,2

185. v ČR

26. ve Středočeském kraji

Komentář

Index dojezdu do nemocnice

6,9

120. v ČR

19. ve Středočeském kraji

Komentář

Index lékáren

1,6

176. v ČR

24. ve Středočeském kraji

Komentář

Index průměrné délky života

5,1

108. v ČR

12. ve Středočeském kraji

Komentář

Index znečištění ovzduší

5,4

106. v ČR

9. ve Středočeském kraji

Komentář

Index znečišťovatelů

5,7

80. v ČR

5. ve Středočeském kraji

Komentář

Index chráněných území

3,3

69. v ČR

8. ve Středočeském kraji

Komentář

Index nezaměstnanosti

8,7

26. v ČR

6. ve Středočeském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech

4,4

36. v ČR

18. ve Středočeském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce

9,0

5. v ČR

4. ve Středočeském kraji

Komentář

Index finanční dostupnosti bydlení

1,6

174. v ČR

14. ve Středočeském kraji

Komentář

Index hmotné nouze

9,7

4. v ČR

4. ve Středočeském kraji

Komentář

Index exekucí

8,1

50. v ČR

4. ve Středočeském kraji

Komentář

Index kapacity mateřských škol

1,8

204. v ČR

25. ve Středočeském kraji

Komentář

Index kapacity základních škol

3,0

188. v ČR

17. ve Středočeském kraji

Komentář

Index kvalitních středních škol

7,4

11. v ČR

3. ve Středočeském kraji

Komentář

Index supermarketů

4,3

92. v ČR

18. ve Středočeském kraji

Komentář

Index bankomatů

3,9

92. v ČR

19. ve Středočeském kraji

Komentář

Index restaurací

4,7

25. v ČR

8. ve Středočeském kraji

Komentář

Index kin

3,2

34. v ČR

11. ve Středočeském kraji

Komentář

Index silniční sítě

8,1

11. v ČR

3. ve Středočeském kraji

Komentář

Index železniční dopravy

0,9

124. v ČR

20. ve Středočeském kraji

Komentář

Index sounáležitosti

4,8

104. v ČR

14. ve Středočeském kraji

Komentář

Index zájmu o obecní a krajské volby

6,0

46. v ČR

7. ve Středočeském kraji

Komentář

Index dopravní nehodovosti

3,8

175. v ČR

14. ve Středočeském kraji

Komentář

Index hazardu

9,2

69. v ČR

7. ve Středočeském kraji

Komentář

Index stěhování mladých

8,8

6. v ČR

2. ve Středočeském kraji

Komentář

Index přírůstku obyvatelstva

8,2

11. v ČR

4. ve Středočeském kraji

Komentář

Slovo zástupce obce

„Za posledních několik let urazilo Mnichovo Hradiště pozoruhodnou cestu. Po letech důkladného plánování skutečně měníme charakter města. Mám na mysli zejména letos rozběhnutou revitalizaci Masarykova náměstí, které získá zcela nový výraz a stane se mnohem přívětivějším pro chodce. Dále realizaci dopravního terminálu, Atletického stadionu Josefa Hrona nebo stavbu komunitního centra. Celkem investice za více jak 170 milionů. A také množství menších, zato velmi důležitých projektů – rozšířili jsme kapacity školek, vytvořili zásady pro výstavbu ve městě, a regulovali tak jeho překotný rozvoj, investovali do úspornějšího vytápění městských objektů, ale také jsme se snažili posílit hrdost občanů na naše město prostřednictvím komunitních a kulturních akcí, participativním plánováním projektů a v neposlední řadě i obnovou historické fasády radnice. Velkou roli v úspěšné realizaci řady akcí měl důraz kladený na práci projektového týmu a aktivní přístup k zajišťování financí z různých zdrojů, zejména dotačních. V příštích letech nás čeká rozřešení řady "zděděných" témat, ale i otázky zcela nové. Hlavní bude dotáhnout revitalizaci náměstí. Dále potřebujeme navyšovat kapacitu škol, postavit novou sportovní halu, vyřešit otázky stěhování muzea do centra města, rekonstrukce budovy mnichovohradišťské kultury nebo založení technických služeb a do toho maximálně podpořit digitalizaci městského úřadu a správy majetku města. Hodláme též pokračovat v obnově a zakládání pěších cest v krajině, alejí, poldrů a remízků. Co se týče klíčových projektů, v roce 2022 budeme znovu rozšiřovat MŠ Mírová. Větší investice připravujeme do bezpečnosti dopravy – na mimořádně frekventovaném průtahu městem a místními částmi chystáme výstavbu bezpečných přechodů pro chodce, ve spolupráci s Kraje upravíme nebezpečnou křižovatku u sjezdu z dálnice D10. A splněným snem mnoha Hradišťáků bude vybudování lávek přes Jizeru na Černé silnici a přes dálnici D10 směrem na Horku. Druhou jmenovanou bezpochyby ocení také všichni milovníci Českého ráje. “

Ondřej Lochman, Starosta města Mnichovo Hradiště

Spojte se s zástupcem obce

Zapojte se aktivně do dění v obci a napište svůj názor

Napište zprávu

Sdílejte skóre obce s ostatními

Partneři projektu

?

Jak číst data

i

Zveřejnili jsme vydání rok 2020. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.