Černošice

7,6

Kvalita života v Černošicích

7,6

5. v ČR / 3. ve Středočeském kraji

Hlavní kategorie

Zdraví a životní prostředí

7,8

22. v ČR

5. ve Středočeském kraji

Komentář

Materiální zabezpečení a vzdělání

6,6

29. v ČR

4. ve Středočeském kraji

Komentář

Vztahy a služby

7,4

5. v ČR

3. ve Středočeském kraji

Komentář

Jednotlivá hodnocení

Řadit:
Filtr:

Index praktických lékařů

5,0

45. v ČR

11. ve Středočeském kraji

Komentář

Index dětských lékařů

6,6

26. v ČR

6. ve Středočeském kraji

Komentář

Index dojezdu do nemocnice

5,2

164. v ČR

24. ve Středočeském kraji

Komentář

Index lékáren

6,9

14. v ČR

4. ve Středočeském kraji

Komentář

Index průměrné délky života

7,7

8. v ČR

2. ve Středočeském kraji

Komentář

Index znečištění ovzduší

4,8

138. v ČR

17. ve Středočeském kraji

Komentář

Index znečišťovatelů

3,9

164. v ČR

21. ve Středočeském kraji

Komentář

Index chráněných území

2,5

83. v ČR

11. ve Středočeském kraji

Komentář

Index nezaměstnanosti

9,3

9. v ČR

3. ve Středočeském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech

5,7

20. v ČR

13. ve Středočeském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce

5,5

33. v ČR

11. ve Středočeském kraji

Komentář

Index finanční dostupnosti bydlení

0,0

205. v ČR

26. ve Středočeském kraji

Komentář

Index hmotné nouze

9,8

2. v ČR

2. ve Středočeském kraji

Komentář

Index exekucí

10,0

1. v ČR

1. ve Středočeském kraji

Komentář

Index kapacity mateřských škol

2,6

195. v ČR

21. ve Středočeském kraji

Komentář

Index kapacity základních škol

0,2

204. v ČR

24. ve Středočeském kraji

Komentář

Index kvalitních středních škol

5,1

40. v ČR

9. ve Středočeském kraji

Komentář

Index supermarketů

10,0

1. v ČR

1. ve Středočeském kraji

Komentář

Index bankomatů

8,0

9. v ČR

5. ve Středočeském kraji

Komentář

Index restaurací

8,0

2. v ČR

1. ve Středočeském kraji

Komentář

Index kin

5,0

15. v ČR

3. ve Středočeském kraji

Komentář

Index silniční sítě

3,7

157. v ČR

25. ve Středočeském kraji

Komentář

Index železniční dopravy

1,8

80. v ČR

17. ve Středočeském kraji

Komentář

Index sounáležitosti

6,4

39. v ČR

3. ve Středočeském kraji

Komentář

Index zájmu o obecní a krajské volby

10,0

1. v ČR

1. ve Středočeském kraji

Komentář

Index dopravní nehodovosti

4,6

156. v ČR

9. ve Středočeském kraji

Komentář

Index hazardu

10,0

1. v ČR

1. ve Středočeském kraji

Komentář

Index stěhování mladých

3,9

103. v ČR

24. ve Středočeském kraji

Komentář

Index přírůstku obyvatelstva

9,3

3. v ČR

1. ve Středočeském kraji

Komentář

Slovo zástupce obce

„Co se nám podařilo v uplynulých letech: Zlepšit atmosféru a získat důvěru (ve vztahu ke správě města, Posunout věci širšího dosahu – ochrana Berounky, spolupráci svazku obcí aj., Provést rekonstrukce většiny ulic (dříve prašných nebo v havarijním stavu), Rozšířit a modernizovat školní a sportovní areál: přístavba a nástavba školy, nový vchod, šatny a jídelna, sportovní hala, atletický ovál a hřiště, venkovní amfiteátr…, Vybudovat novou radnici – městský úřad, knihovna, policie, pošta, coworkingové centrum. Výzvy rozvoje města: Po rozsáhlém doplnění vybavenosti v posledních cca 8 letech jsou naše další cíle již skromnější nebo méně naléhavé. Jsou jimi: Další doplnění městské vybavenosti (viz níže), Udržovat a opravovat vše, co jsme dosud vybudovali, Ochrana přírody – ochrana proti přívalovým dešťům, zvýšení retence vody, recyklace aj., Absence náměstí – město posílilo pozici v centru města, ale nedaří se spolupráce se soukromými majiteli pozemků, Rekonstrukce železniční trati včetně obou nádraží a přeložky krajské silnice do pologalerie k novému podjezdu (projekt Správy železnic). Čeho chceme dosáhnout v následujících 5 letech: Městské byty poblíž školy, nový hřbitov, taneční sál a učebny pro ZUŠ, nový skatepark, Dokončení rekonstrukce ulic a údržba těch již postavených či opravených, Kvalitní ideová a projektová příprava dalších budoucích projektů, Prosazení zájmů a představ města v projektu rekonstrukce železniční trati, Příprava příměstského parku Soutok mezi námi a Prahou podél Berounky a Vltavy. “

Mgr. Filip Kořínek, Starosta města Černošice

Spojte se s zástupcem obce

Zapojte se aktivně do dění v obci a napište svůj názor

Napište zprávu

Sdílejte skóre obce s ostatními

Partneři projektu

?

Jak číst data

i

Zveřejnili jsme vydání rok 2020. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.