Brno

7,3

Kvalita života v Brně

7,3

7. v ČR / 3. v Jihomoravském kraji

Hlavní kategorie

Zdraví a životní prostředí

8,5

9. v ČR

4. v Jihomoravském kraji

Komentář

Materiální zabezpečení a vzdělání

4,0

146. v ČR

15. v Jihomoravském kraji

Komentář

Vztahy a služby

7,9

3. v ČR

1. v Jihomoravském kraji

Komentář

Jednotlivá hodnocení

Řadit:
Filtr:

Index praktických lékařů

6,8

13. v ČR

5. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index dětských lékařů

7,0

20. v ČR

4. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index dojezdu do nemocnice

9,7

7. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index lékáren

7,3

9. v ČR

7. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index průměrné délky života

7,2

21. v ČR

4. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index znečištění ovzduší

4,3

164. v ČR

18. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index znečišťovatelů

5,0

112. v ČR

17. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index chráněných území

0,9

145. v ČR

7. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index nezaměstnanosti

4,7

164. v ČR

15. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech

7,8

5. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce

2,8

115. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index finanční dostupnosti bydlení

0,1

204. v ČR

21. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index hmotné nouze

6,0

160. v ČR

19. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index exekucí

6,5

123. v ČR

18. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kapacity mateřských škol

3,1

171. v ČR

18. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kapacity základních škol

4,9

133. v ČR

14. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kvalitních středních škol

6,6

19. v ČR

6. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index supermarketů

6,1

23. v ČR

4. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index bankomatů

7,4

12. v ČR

5. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index restaurací

6,8

5. v ČR

1. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index kin

3,8

27. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index silniční sítě

6,3

52. v ČR

7. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index železniční dopravy

7,9

3. v ČR

1. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index sounáležitosti

7,6

14. v ČR

2. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index zájmu o obecní a krajské volby

4,8

93. v ČR

14. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index dopravní nehodovosti

6,5

89. v ČR

15. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index hazardu

9,9

67. v ČR

7. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index stěhování mladých

6,6

21. v ČR

5. v Jihomoravském kraji

Komentář

Index přírůstku obyvatelstva

4,6

67. v ČR

10. v Jihomoravském kraji

Komentář

Slovo zástupce obce

„Brno se bude rozrůstat a rozvíjet. Narodilo se nám 4 749 dětí, což je nejvíc od roku 1984. Jsme atraktivním místem pro život, třeba pro studenty, kvalifikované pracovníky z metropolitní oblasti či pro špičkové vědce z ČR i ze zahraničí. Zároveň stárneme. To vše s sebou nese různorodé potřeby a nároky, které musíme uspokojit. Nyní i v budoucnu. Vzniká nový územní plán, jenž má Brno definovat jako město krátkých vzdáleností, které je kompaktní, přístupné a prostupné, s kvalitní přírodní i městskou krajinou. Investujeme do dopravní infrastruktury. Konečně se staví významný úsek velkého městského okruhu na Žabovřeské, chystá se další na Tomkově náměstí, postupuje nová tramvajová trať do kampusu a po Dornychu se blíží zprovoznění Plotní. Usilujeme o trvale udržitelné hospodaření s vodou. Plánujeme dvě retenční nádrže zachycující dešťovou vodu v době přívalových srážek, spustili jsme úspěšné dotační programy Zeleň střechám a Nachytej dešťovku a průběžně instalujeme 43 000 chytrých vodoměrů. Postavili jsme větší množství startovacích bytů a bytů s pečovatelskou službou, zaměříme se též na družstevní bydlení. Do plánovacích smluv s investory zahrnujeme podmínky vzniku občanské vybavenosti. Revitalizujeme brněnská zdravotnická zařízení, chceme rozšířit areál sociálních služeb a bydlení na Kociánce a stavět sociálně-zdravotní komplex na Červeném kopci. Veřejnost také netrpělivě čeká na důležité stavby, jako jsou Janáčkovo kulturní centrum nebo multifunkční hala v areálu výstaviště. “

Markéta Vaňková, Primátorka města Brna

Spojte se s zástupcem obce

Zapojte se aktivně do dění v obci a napište svůj názor

Napište zprávu

Sdílejte skóre obce s ostatními

Partneři projektu

?

Jak číst data

i

Zveřejnili jsme vydání rok 2020. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.