Press release

We are publishing full data about quality of life in Czech municipalities for the year 2022

December 8, 2022

Since today you can explore full data about quality of life in Czech munipalities for the year 2022.

(Available in Czech only)

Na portálu Obce v datech jsou od dnešního dne dostupná kompletní data o kvalitě života v 206 českých obcích a to ve vydání roku 2022 i v předchozích vydáních 2021, 2020, 2019 a 2018. Index kvality života porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností.

První příčky pomyslného žebříčku kvality života obsadily stejně jako v loňském roce Říčany a Praha. U všech je obcí bezplatně otevřeno k nahlédnutí všech 29 dílčích indexů, které detailně mapují kvalitu života v obci, a to ve třech hlavních kategoriích: zdraví a životní prostředí; materiální zabezpečení (práce, bydlení) a vzdělání; služby a vztahy (například existence místních spolků).More articles

Press release

2023 the highest quality of life is in Ríčany again. For municipality it is newly taken into account the cross-border job offer and purchases

December 12, 2023

Since today you can explore full data about quality of life in Czech munipalities for the year 2023. (Available in Czech only)


News

Participation of Obce v datech on research projects

August 25, 2020

All articles
i

We have published data year 2023. Have a look at municipalities and their results.