Press release

We are publishing full data about quality of life in Czech municipalities for the year 2021

December 12, 2021

Since today you can explore full data about quality of life in Czech munipalities for the year 2021.

(Available in Czech only)

Na portálu Obce v datech jsou od dnešního dne dostupná kompletní data o kvalitě života v 206 českých obcích a to ve vydání roku 2021 i v předchozích vydáních 2020, 2019 a 2018. Index kvality života porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností.

První příčky pomyslného žebříčku kvality života obsadily stejně jako v loňském roce Říčany a Praha. U všech je obcí bezplatně otevřeno k nahlédnutí všech 29 dílčích indexů, které detailně mapují kvalitu života v obci, a to ve třech hlavních kategoriích: zdraví a životní prostředí; materiální zabezpečení (práce, bydlení) a vzdělání; služby a vztahy (například existence místních spolků).More articles

News

Participation of Obce v datech on research projects

August 25, 2020

News

Pozvání na podzimní pokračování série konferencí LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT 2019

September 10, 2019

Rádi bychom vás pozvali na podzimní pokračování série konferencí LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT, která slouží pro setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí a věnuje se možnostem zlepšení života a prostředí v regionech. Jednou z přednášejících bude i Petra Konečná ze…

All articles
i

We have published data year 2021. Have a look at municipalities and their results.