Events

We'd like to meet you. We regularly hold meetings on various topics, discussions with municipal representatives and workshops.

Data jako ingredience úspěšného plánu

  • November 29, 2018
  • CAMP - Centrum architektury a městského plánování

Panelová diskuze na téma efektivity využívání dat ve městech a veřejném prostoru v rámci konference pořádané v souvislosti s právě probíhající výstavou Pře(d)stav si Prahu. Účastníkem panelové diskuze bude i Filip Neterda ze společnosti Deloitte, která je hlavním…

Event has already passed.

Kreativní město - České Budějovice

  • November 21, 2018
  • České Budějovice - Kulturní klub Horká vana

Akce pořádaná agenturou CzechInvest s  řadou zajímavých hostů z oblasti architektury, urbanismu či designu, kteří vám představí své vize a projekty. 

Event has already passed.

Next